სიახლეები

  • 14 აპრილი 2014
    2014 წლის 1 მაისიდან სუპერ ტვ-ს ციფრულ სამაუწყებლო ბადეში არსებულ არხს "აფხაზეთის ხმა" ჩაენაცვლება არხი "ხარისხის არხი"
  • 27 მარტი 2014
    გაცნობებთ რომ, ციფრულ მაუწყებლობაში 2014 წლის 2 აპრილიდან სატელევიზიო არხი "Euronews" გადადის MINI–დან MAX პაკეტში
  • 18 თებერვალი 2014
    2014 წლის 5 მარტიდან სუპერ ტვ-ს საკაბელო სამაუწყებლო ბადეს დაემატა არხი "ქართული არხი"
საკაბელო   ციფრული
24 ზოგადი არხი   24 ზოგადი არხი
3 სპორტული არხი   6 სპორტული არხი
16 შემეცნებითი არხი   21 შემეცნებითი არხი
7 გასართობი არხი   8 გასართობი არხი
2 საინფორმაციო არხი   3 საინფორმაციო არხი
3 საბავშვო არხი   6 საბავშვო არხი
6 მუსიკალური არხი   7 მუსიკალური არხი
10 კინო არხი   13 კინო არხი
ჰობი 5 არხი   ჰობი 13 არხი