სიახლეები

  • 5 ივლისი 2014
    მოგახსენებთ რომ მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან იცვლება თემატური პაკეტების სატარიფო გეგმა. თემატური პაკეტის - HD - 1 (ერთი) კალენდარული დღის ღირებულება – 0.2000 ლარი. თემატური პაკეტის - 18+ - 1 (ერთი) კალენდარული დღის ღირებულება – 0.4000 ლარი
  • 16 ივნისი 2014
    მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან სატელევიზიო არხს "ID" ეცვლება დასახლება, ახალი დასახელბა იქნება "ID Xtra"
  • 17 აპრილი 2014
    2014 წლის 1 მაისიდან სუპერ ტვ-ს ციფრულ სამაუწყებლო ბადეში არსებულ არხებს "Наука" და "Сарафан" ჩაენაცვლება შემდეგი არხები "Lifenews" და "Ретро"
საკაბელო   ციფრული
24 ზოგადი არხი   25 ზოგადი არხი
3 სპორტული არხი   6 სპორტული არხი
16 შემეცნებითი არხი   19 შემეცნებითი არხი
7 გასართობი არხი   8 გასართობი არხი
2 საინფორმაციო არხი   3 საინფორმაციო არხი
3 საბავშვო არხი   6 საბავშვო არხი
6 მუსიკალური არხი   7 მუსიკალური არხი
10 კინო არხი   14 კინო არხი
ჰობი 5 არხი   ჰობი 12 არხი