სიახლეები

  • 24 ნოემბერი 2015
    2015 წლის 25 ნოემბრიდან სუპერ ტვ-ს საკაბელო ქსელში, სატელევიზიო არხი БОКС ТВ დაიკავებს Setanta Sport და Премьера–ს შორის  42 ადგილს
  • 30 ოქტომბერი 2015
    2015 წლის 12 ნოემბრიდან სუპერ ტვ-ს სამაუწყებლო ბადეში არსებულ არხს "Travel Channel" ჩაენაცვლება არხი "Teletravel", ხოლო სატელევიზიო არხს "Teletravel" ჩაენაცვლება არხი "Психология 21
  • 12 ოქტომბერი 2015
    1 ნოემბრიდან - არხ Русский Экстрим–ს ჩაენაცვლება არხი БОКС ТВ;